Enligt en undersökning gör drygt 9 av 10 (93 procent) av de svenska internetanvändarna sina bokningar via internet Undersökning från Netsurvey 2003

Populärast är att boka biljetter, exempelvis bio, teater eller konsert. 71 procent uppger att de alltid eller ofta bokar dessa typer av biljetter via internet. Idag bokar även 63 procent alltid eller ofta sina resor via internet. Hela 47 procent har utnyttjat den nya möjligheten att boka tid för bilbesiktningen på nätet. Netsurvey har även undersökt vilka produkter eller tjänster internet-användarna idag skulle vilja boka via internet.

De mest populära alternativen är läkarbesök eller annan typ av sjukvård (41 procent), restaurangbord (39 procent), tvättid (33 procent), taxi (34 procent) och tid för olika motionsaktiviteter, t ex tennistid (26 procent). – Framtiden ligger inom kundservice på internet. De företag som inte erbjuder möjligheten att göra bokningar på nätet har kommit på efterkälken redan idag. Att endast erbjuda sina kunder telefonbokning är undermåligt.

Enligt vår undersökning anser 8 av 10 att den största anledningen till att använda internet är att man slipper telefonköer. De företag som endast har telefonservice kommer snart att förlora majoriteten av sina kunder, säger Peter Bolinder, VD för Netsurvey. Undersökningen visar även att biljettbokning till bio, teater och konserter är den typ av bokning som fungerar bäst. 95 procent anger att det fungerar bra eller mycket bra. 87 procent anser att bokning av bilbesiktning fungerar bra eller mycket bra, och siffran för bokning av resor ligger på 84 procent.

Av de 7 procent som i dagsläget inte bokar produkter eller tjänster via internet anger 45 procent "Jag har aldrig kommit mig för" som den största anledningen. 32 procent anger "Jag vill ha personlig betjäning"; och 23 procent svarar "Jag vill inte lämna ut mina privata uppgifter på internet". 17 procent svarar "Jag litar inte på att bokningen verkligen är mottagen".

Top