Testvinnare!

Mest prisvärd, bäst layout och trevligt bemötande!

Oberoende undersökning från november 2013

I en oberoende undersökning där man skulle ta fram det bästa bokningssystemet som finns på marknaden så blev BokaMera överlägsen testvinnare.

Det var flera olika anledningar till att BokaMera placerade sig på första platsen av de totalt 14 bokningsystem som undersöktes. Bland annat så hade BokaMera överlägset mest funktionalitet såsom appar till iPhone och SMS-påminnelser. BokaMera var även det enda paketet där man får en egen hemsida gratis på köpet.

Undersökningen gick ut på en lista av krav där man fokuserade på de krav som mest kommer till nytta när man ska driva sitt eget bokningssystem. Man tog fram en lista på de mest kända bokningssystemen som fanns på marknaden för att sedan välja ut 6 av de systemen som är bäst för att sedan gallra sig ner till de 3 bästa och till sist välja det systemet som uppfyller de flesta kraven och är mest lättanvänt.

BokaMera blev ensam kvar som vinnare bland annat för att det är gratis och lätt att komma igång med. Även för att det är väldigt smidigt att integrera på sin befintliga hemsida och lätt att administrera.

Undersökningen utgick från följande produktkrav:

Bokningssiten skall

 • Erbjuda internetbokning
 • Kunna integreras med befintlig hemsida
 • E-post- och SMS-påminnelser – skall vara frivilligt då det oftast innebär kostnad i alla fall vid SMS-påminnelser

Bokningssiten skall erbjuda kunden att

 • Boka, ändra och avboka tider till tjänster
 • Tillgodogöra sig information om tjänster, priser, avbokningsregler, nyheter
 • Se persongalleri med bilder av de som jobbar
 • Vara bokningsbar via iPhone-app

Administratörskontot skall erbjuda

 • Vara anpassningsbart när det gäller vilka tider varje administratör vill erbjuda
 • Lätt att ändra förutsättningar löpande när det gäller tillgänglighet av tider och information
 • Möjlighet att ta ut kundregister
 • Möjlighet att ta ut statistik
 • Möjlighet att administrera även via iPhone-app

    Bokningssystem 1 Bokningssystem 2
1. Erbjuda internetbokning
2. Kunna integreras med hemsida
3. E-post- och SMS-påminnelser
4. Boka, ändra och avboka tider
5. Tillgodogöra sig information
6. Vara bokningsbar via iPhone-app
7. Vara anpassningsbart med tider
8. Lätt att ändra förutsättningar
9. Möjlighet att ta ut kundregister
10. Möjlighet att ta ut statistik
11. Administrera via iPhone-app
12. Se persongalleri med bilder

Flest ja, mest prisvärd, bäst layout och trevligt bemötande – BokaMera.se

Undersökningen utfördes i november-december 2013 av en oberoende part (Annika Björnefeldt) som sitt projektarbete. BokaMera har inte varit beställare eller del av undersökningen utan vi har endast fått ta del av testresultatet i efterhand eftersom vi blev testvinnare.

Top