Sekretessmeddelande

BokaMera Sekretessmeddelande

BokaMera AB, företagsregistreringsnr 556993-3087, (”BokaMera”, ”vi” eller ”oss”) ger dig möjligheten att använda systemet BokaMera (”systemet”, ”BokaMera”). Din integritet och skyddet av dina Personuppgifter (vilka definieras nedan) är viktiga för BokaMera. Detta Sekretessmeddelande förklarar hur vi skyddar din integritet när du delar dina personuppgifter med oss via systemet. När du markerar rutan för godkännande och börjar använda system godkänner du detta Sekretessmeddelande, och du samtycker härmed till att vi samlar in, använder, bearbetar och delar din information enligt vad som beskrivs nedan.

1. Personuppgifter

Detta Sekretessmeddelande beskriver bearbetningen av personuppgifter (”Personuppgifter”) i samband med din åtkomst till eller användning av BokaMera använder endast dina Personuppgifter i syfte att se till att systemet fungerar korrekt.

2. Hur använder vi dina Personuppgifter?

Vi använder dina Personuppgifter i samband med användning av BokaMera, inklusive för att tillhandahålla grundläggande funktioner.

3. Så här skyddar vi dina Personuppgifter

Vi har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter. Åtkomsten till de områden där Personuppgifter lagras är begränsad, och vi har brandväggar, antivirusprogram och andra IT-säkerhetsåtgärder för att skydda och förhindra obehörig åtkomst till BokaMeras nätverk. Vi strävar efter att skydda ditt konto och andra Personuppgifter som vi lagrar i våra register, men vi kan inte garantera fullständig säkerhet, och det föreligger alltid en risk för att obehörigt intrång eller användning, fel i maskin- eller programvara, eller andra faktorer, kan försämra säkerheten för användarinformation. Systemet kan innehålla länkar till andra webbplatser eller appar. Vi är inte ansvariga för sekretesspolicyer och/eller bearbetningen av Personuppgifter på andra webbplatser och i andra appar. När du följer en länk till en annan webbplats bör du läsa webbplatsens sekretesspolicy.

4. Hur länge lagras mina Personuppgifter?

Dina Personuppgifter sparas aldrig under en period som är längre än vad som tillåts enligt lag.

5. Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina Personuppgifter

En gång varje kalenderår har du rätt till att kostnadsfritt få information om vår bearbetning av dina Personuppgifter. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig begäran till oss. Använd kontaktuppgifterna nedan under avsnitt

6. Ändringar i Sekretessmeddelandet

BokaMera förbehåller sig vid alla tillfällen rätten att ändra detta Sekretessmeddelande. Vi skickar då ett e-postmeddelande till dig. Om du inte accepterar det nya Sekretessmeddelandet kan du avvisa det, men du kan då inte längre använda Systemet. Om du använder systemet på något sätt efter en ändring i Sekretessmeddelandet godkänner du den nya versionen av Sekretessmeddelandet.

7. Kontakta oss

Om du har frågor eller kommentarer om detta Sekretessmeddelande kan du kontakta oss på support@bokamera.se

Top