Trivselregler

2017-12-22 09:36

Kom ihåg läsa Trivselreglerna som finns under "Inomhushallen"!

Namn på hallen publicerat!

2017-12-22 09:35

Efter många inkomna namnförslag så har invigningsgruppen beslutat om att hallen ska heta Pagla Hundarena!

Top